Posted on Leave a comment

Ihahabla ni V.P. Jejomar Binay si Trillanes ng Libel

welcome By: Elena Grace Flores
Ang pang aakusa ni Senador Trillanes kay V.P. Binay sa harap ng kamera at sa video ng senado ay sapat na pruweba na para sa kasong Libel o Paninirang Puri!

Sa July 7, 2015 Binay Senate Probe pa lamang, matatandaan na iginigiit ni Trillanes ang mga akusasyon nya kay Binay kahit na pinabulaanan ito ng mga testigo:
Gold Background3
1. Inakusahan ni Trillanes si Binay na nakinabang sa kita ng Nursing Department ng University of Makati kasi itong kurso lang na ito ang may mataas na bayad kumpara sa ibang mga Kurso. Ginigiit ni Trillanes na shareholder siya ng partner academe ng Unibersidad na STI. Sinagot ito ni Ginoong Tangco, may-ari ng STI na qualifying shareholder lang si Binay sa kanyang Kompanya na Venture Securities na may 1% share na naaayon sa “requirement” ng bilang ng Board of Directors.

2. Inakusahan din ni Trillanes si Binay na may mga Ghost employees sa Makati City Hall – katulad ng kaso ni Baloloy pero pinabulaanan ito ng Makati City Hall Officer na si Binibining Aldon. Tinanggap lang daw ni Baloloy ang kanyang Paid Leave kasi may natitira pa siyang Leave credits na naaayon sa Labor Law. Kaya di pa sya tinanggal sa payroll kahit nakapagsumit na siya ng sulat para sa pagbibitiw habang naka Leave.

Here are notes in English for the False Accusations of Trillanes:
Libel Charges that can be Charged can be based on these statements alone from Trillanes:

1. Trillanes accused Binay to be shareholder – but the answer of the witness was No – but only a qualifying shareholder of 1% and Trillanes castigated him on the confusion.UMAK is subsidized except the College of Nursing. Why? The shareholder is V.P. Binay as per the baseless accusation of Trillanes

A share of common stock that a candidate for a company’s Board of Directions (BOD) is required to own. The term does not reflect a difference in the properties of a qualifying share compared to common shares held by other shareholders. Instead, it refers to the requirement that a member of the board must hold a vested interest in the operation of the enterprise in the form of company stock.

http://www.businessdictionary.com/definition/qualifying-share.html

2. Trillanes apologized to Aldon that her testimony will not be followed because they are convinced that there are ghosts employees in Makati City Hall.

Makati City officer Aldon was there to answer about payroll questions but she is not from Financial Department. She said that Baloloy is still under payroll while processing her resignation while on leave – because her leave was approved and she’s entitled of leave credits. The salary must be paid during the leave because she is entitled with the paid leave.

Whole Transcription Links:

Part 1: Senate Probe Media Favors Binay Anew – July 7, 2015

Part 2: Trillanes’s Accusations are Opposite from the Witnesses’ – Part 2 July 15, 2015 Binay Senate Probe


Watch this Senate video from Youtube closely:

Source: Senate of the Philippines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.