Posted on Leave a comment

Plataporma ni Binay

welcome By: Elena Grace Flores
Sa kaganapan ng pag dedeklara ng bumubuo ng UNA o United Nationalist Alliance, ito ang kabuuan ng Plataporma ni V.P. Jejomar Binay sa kanyang pagtakbo bilang Presidente ng Pilipinas sa 2016:

Una, pinalawak na serbisyong panlipunan o social inclusion/improvement of basic services.

Pangalawa, masiglang ekonomiya o economic dynamism.

Pangatlo, epektibo at may malasakit na pamamahala o effective and caring governance.

Ipatutupad natin sa buong bansa ang ibayong serbisyong panlipunan na nagawa na sa Makati. Sa gayon, maraming Pilipino ang maiaahon sa kahirapan. Sila ay mabibigyan ng ginhawa.

Pangunahin na sa ating plataporma ang pagbibigay ng hanapbuhay mula sa limang sektor na pinakamalaking tagapaglikha ng trabaho.
Gold Background3
Palalakasin natin ang agrikultura, manufacturing, turismo, business process outsourcing, at export.

Ikalawa sa ating plataporma ang pagpapalawak ng de-kalidad at libreng basic education at subsidized higher education. Kasama dito ang ayuda para sa uniporme, gamit sa eskwela, libro at mga tamang pagkain para sa mga batang mag-aaral. Lulutasin ang matagal nang kakulangan sa silid-aralan. Aasikasuhin natin ang kapakanan ng mga guro na matagal nang pinababayaan nitong pamahalaang ito.

Ibayong suporta sa mga state universities and colleges ukol sa agrikultura at food security, science, technology, sining at patakarang pambayan.

Gaya ng ginawa natin sa Makati, pagagandahin natin ang serbisyo ng mga pampublikong ospital sa buong bansa. Magbibigay tayo ng komprehensibong health care para sa lahat at libreng serbisyo medikal para sa mga mahihirap. Isusulongnatin ang preventive health care sa pamamagitan ng malawakang bakuna, sanitasyon at tamang nutrisyon. Ibayong suporta sa mga lokal na pamahalaan nasiyang may pangunahing mandato upang pangalagaan ang kalusugan ng kanilang nasasakupan. Kasing halaga nito ang pagbibigay-kalinga at suporta sa ating mga health workers sa lahat ng antas.

Pundasyon ng serbisyong panlipunan ang masiglang ekonomiya. Ito ang lilikha ng maraming trabaho at magdadagdag na pondo para sa ibayong serbisyo ng pamahalaan. Mga negosyong lumalago mula sa de-kalidad na kasanayan ng manggagawang Pilipino, malinaw at hindi pabago-bagong mga batas at mga patakaran.

Mas mabilis at simpleng proseso ng pagpaparehistro, pagbubuwis at pagkuha ng mga permiso at lisensya, maayos at modernong imprastruktura, public transport na hindi palpak tulad ng MRT, airport at pantalan, at abot kayang presyo ng kuryente.

Titiyakin natin ang mahigpit na pagkakaisa at koordinasyon ng pamahalaan at mga gobyernong lokal sa mga patakaran, programa at alituntunin.

Tunay nga na naiintindihan nya ang kalagayan ng bansa at karapat-dapat syang iboto.

Salamat sa Abante

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.